advertisement

小產問題 - 覆Suki

請問我已經小產了...但有1cm既胎係子宮入面未流出,我想問係唔係會自然流出?
大約要等幾耐先會流出呀?

Suki


Suki:

發生小產後,有85%的人會在3星期內自然流產,如多過3星期也沒有流產,就要考慮以藥物輔助來排出,或者施行刮宮。