advertisement

有關催乳激素 - 覆Doris

醫生,

我今年26歲,而催乳激素係1900 mIU/L,咁算唔算好高呢?這種情況普遍嗎?會唔會係有腦下垂體腫瘤?如果有o既又會點架?危險嗎?

我以前的經期都準,但最近呢一年都keep住2-3個月先有一次,係咪因為催乳激素過高而影響?

我應唔應該去照MRI 睇下個腦有冇事?定係應該再隔2個月抽多一次血睇下(我係第一次驗)?

我好擔心會有事因我想準備要BB了...唔該醫生!!

Doris


Doris:

催乳激素的正常範圍為25 - 630,所以1900的確很高,這種情況並不普遍,極有可能是腦下垂體有腫瘤。

但腦下垂體腫瘤大部份都是良性的,不過會產生催乳激素,太高的催乳激素會導致停經、不育、乳房有奶汁,如果腫瘤大的話,更會令視力模糊、頭痛。

如果2-3個月才來一次月經,有機會是因為催乳激素的問題,但一般情況下,催乳激素是會令月經一直不來的,應該要看醫生檢查。

你應該做MRI看看是否有瘤,由醫生處方藥物,令催乳激素降低,而催乳激素未正常前,不應生BB。