advertisement

 

近日友人結婚,我們除了恭喜之外,也紛紛「八婆」一下究竟他預算了多少錢用作結婚。

 

「其實都唔係好多,比起錢,其實有樣野更加重要。」
「求婚戒指?」
「樓?」

 

大家將自己心裡最渴求的東西都說了一遍,但朋友也只是微笑沒有回答。

 

「賣咩關子呀?講啦!係唔係老爺奶奶嘅認可?」
「老爺同奶奶嘅認可都重要,但最重要係心態呀!」
友人說出答案後,大家也不禁要向他反白眼示威。

 

 

「唔準備好你地點結婚呀?心態呢樣嘢一早就要準備好架啦?」

「由熱戀到開始萌生想結婚嘅念頭,之後由求婚到準備婚禮,到最後真係成為夫妻呢段時期,心態會一直係到轉變,所以要不停轉換,其實都唔係咁簡單㗎!」

友人說得頭頭是道,對於還沒有結婚念頭的我們也不敢隨意反駁,倒是從來沒想過他所說的心態轉變。

 

「咁會唔會有人轉變唔切?」

 

其中一位有穩定男朋友的朋友率先發問。

 

「你唔見有好多人往往求婚失敗之後就會分手嘅咩?」
「同埋成日聽人講呢,好多人準備緊婚禮期間都會分手。」

 

大家互相提出一些還沒到結婚時就失敗的事例出來討論。

 

「無錯,如果你心態轉變唔到,而你自己根本都未接受到,其實好危險,就算比你勉強結到婚,其實都未必係好事……」

 

聽到友人這麼一說,又真的好像是這麼一回事。

 

「所以,最重要係你地雙方個心態,如果未準備好,就算準備好一切,都是係徒勞,係唔係?」

 

去到這刻,我們開始明白他一開始所說的話,

如果準備好,而你們都有結婚的想法,即使有多少困難你們都能克服,相反,如果只有單方面想結婚,而另一邊根本沒調整好心態,其實又有何用呢?

所以,結婚最需要準備的,會不會就是你自己的心態?

 

FB / IG. promiseof8

 

圖片來源:christianothstudio IG