advertisement

貽興︰

你好,我係阿聰。很喜歡你主持《最緊要正字》。至於我的愛情煩惱,令我很困擾,希望你可以指點一下吧!可能篇幅過長,希望你不感煩厭吧。

那女孩是個20 歲、讀緊書o既女仔。我比她大2 歲。她是我弟弟的小學同學,他們很好朋友,直至最近我才知道他們冇o野。我和弟弟和她每星期日都會打badminton,已經持續打了兩年,本來我和她都冇o野,大家都不會主動和對方講o野。直至1月時因跑馬拉松的關係,我想更加了解她,之後便主動和她chat。

由於我和好(她)住得近o既關係,我常約她飯後去散步、游泳、分享小食,和她去看過一次她喜愛的森美show。那時我們的關係都幾close,例如她的雙手輕輕捉實我的手臂,我試過在過馬路時輕輕搭著她的肩膀,和觸她的腰,她沒有縮開抗拒。但由於我太害怕的關係,當過完馬路之後,我即刻縮開手。

直至我生日那天,她在12:00 第一個send SMS 埤(俾)我,向我說生日快樂。我o係SMS 說我好掛住佢(佢那時考緊試);之後她說︰「你返到屋企打開雪櫃,我請你食件cake。睡啦,遲些找你。」(她託我細佬將件cake
放o係我個雪櫃)

之後我隔o左一星期,在SMS 同佢講多次「miss u」;跟住佢話「攪事?」;跟住我話「我做咩都咁認真」;跟住佢話「哈哈,是嗎?」;跟住我話「'真的」;跟住佢話原來佢已經好累,佢訓先,再見。(但係我同佢傾偈o個陣佢仲話佢會玩多陣先,遲d先睡覺。)

最近她考完試了。我約了她出來散步,一開始,我感覺大家都好像保持距離。她比之前更少、更輕、更短促的觸碰我。但傾耐d,我地又close 了好多,並肩而坐。那晚下著雨,我和她不怕雨淋,坐著地;我和她在雨中談著不同的話題,談心事,o個刻真係好舒服。

現在,我覺得我和她的關係很曖昧。就像我送她回家,有兩次我在街上遇到熟人,她會避開;最近這一次我之不過和那人打個招呼,沒有談天,她突然衝過對面馬路。那時我真想不到她有如此大的反應。而且最近,我和她與一班波友打badminton,她在門外「裝裝o下」,叫我入去先,她差不多過了數分鐘才進去,有必要這樣前後腳嗎?

她是一個好女仔,每次我送她回家,她定必向我感謝。而且我和她可能住得近o既關係,我o地到(都)偶遇過大家數次。我地而家o既關係就好似「朋友之上,情人之下」。

她6 月3 日生日,由於她那日要和朋友慶祝,所以我和她在4或5號慶祝。那時我想我會向好(她)表白。

你覺得我們這是一段怎樣的關係?我們成為情侶的機會高不高?我很想很想知道答案呀。

感謝貽興!聰︰

女生有時候是很難捉摸的。

她對你該有一定好感,至少她願意讓你時常伴著她一起,甚至在細雨下談天。你要知道,女生要是不喜歡一個人,不讓他走近,你以為可以碰到她的肩腰?別發夢了。

只是,這範圍裡,未必只有你一個,這點點好感,也不一定能讓你成功上壘。

她跟你一起,碰到熟人會彈開,怕被人閒話,原因很簡單,就是不想被人知道她跟你關係親密。也許她其實在朋友堆中另有心上人,又或者,你仍然未去到讓她甘願為你放棄其他可能性的地步。

即是,你仍然有一段距離。

聰,機會不是沒有,三四成吧!如果很喜歡她,不妨搏一搏,就跟她說好了。不過你要有心理準備,她或會當你開玩笑,「hea」過去算;又或者,會被你嚇怕,要你給她一點時間想清楚?

但如果你連這個都不試,機會就是零。

搏一搏吧!

除非你像妻夫木聰那麼漂亮,否則,男生還是主動點好。

祝 屢敗屢戰

貽興