advertisement

深雪︰

你好!希望你能解決我與男朋友的問題。

我們拍了差不多4年了,但上年開始,他有了第三者,就叫她為 a小姐,他們是同事,而a小姐是亦有男朋友的,a小姐主動約我的男朋友,而我到了年中已經知道我們之間有第三者,但我捨不得我男朋友,我一直希望a小姐會離開我男朋友。

到了舊年年尾,我與男朋友去完旅行,我們一下機,我的電話立即響了,是a小姐找我的男


朋友,那時我已知道件事已經幾嚴重了。當時我沒想過離開男朋友的,之後,當男朋友沒聽到電話,a小姐就會打比我找他。

到了1月尾,a小姐打電話比我,同我講佢為了我男朋友曾經小產,亦好hurt 喎,當時我反應是好平靜,我問佢想我點做,跟住我男朋友搶了我電話及收線。

我沒有嬲我的男朋友,一點都沒有。跟住a小姐打電話給我男朋友的媽媽,當我們回到家之後,她媽媽好唔開心。我覺得a小姐咁做太過份了,嚇親了他媽媽。

之後我叫男朋友與a小姐說清楚,但她已經發傻了,不斷send message 給我男朋友,話會將件事弄大,又話唔排除屋企人會找你侮(晦)氣等說話,跟住,我男朋友話不如我們冷靜一下,我好唔開心,我怕佢唔要我,但無奈接受。

跟住過了個多星期,我們冷靜完了,而在這段時間,我們是好似平時出街,傾電話,只是出街的次數小(少)了小小(少少),和星期六沒去佢屋企過夜。而a小姐和之前一樣,不段找他和send
message。終於我男朋友同a小姐講 而和我分了手,亦和a小姐分了手,但a小姐仍然好似追靈魂call咁,只要a小姐冇街去,就會call佢、找佢,又話等埋佢一起回家庭(他們是住在同一區),如果o個晚a小姐有街去,電話就會冇了。

到了今晚,我與男朋友一起食飯,男朋友沒帶電話,a小姐就打電話給我,我當然沒有聽啦。原來a小姐也打電話到我家找我,而手提電話共有5次咁多。

其實我問過男朋友,會不會和a小姐一起,他說不會,而我也沒有嬲他。我想問男朋友應如何應付a小姐,但也怕a小姐會發癲。

請盡快覆我啦。Thanks!


Melon


Dear Melon︰

那名a小姐似乎有精神問題。放心,如此瘋癲的人,不會有男人想要的。任何人,都希望身邊伴侶健康正常。

你的表現超班的好!我相信,雨過天晴後,你和男友或許會有復合的機會。

改掉電話號碼吧!避得就避。最終,a小姐也會玩厭這種擾人遊戲。

不如,你也趁機換一個男朋友,只有當狠下心腸找一個新男友,a小姐才不會煩你,你也能從此耳根清靜。

至於你男友該如何對付a小姐,當然不用你去理會啦!他惹出來的禍,就該由他自行收拾。

深雪覆