advertisement

Dear Zita︰

我同我男朋友由中二開始拍拖,而家我地讀大學二年級,都有大約七年時間。於七年間,我地都曾有數次分開過,最短相隔一個月,最長四個月。分開時我地都冇同其他人一齊。每次都係佢話分開,佢話一齊番,而原因是為了令我地的關係更好而分,因為畀時間大家改變自己。

於我讀中學時,我覺得自己好鍾意佢架,所以我唔鍾意佢同女同學玩得咁埋,可惜,佢最最


最好的朋友竟然係女仔,初時,我地成日為我介意佢地咁friend而鬧交,不過,而家我睇開左,所以都唔介意佢同女仔玩,因為我信佢嘛!其實佢係一個好好既男仔,好有分串(寸),雖然話佢同女仔熟,但唔會做d對我唔住的野。

我地升上大學前曾分開過,直到一年級開學後幾個月,佢話想同番我一齊,最後,我地都再一齊番。唔知係咪我見得多人左,一齊番後,我覺得冇以前咁鍾意佢,不過冇同佢一齊時,我又會覺得寂寞,同掛住佢。我心裡面覺得佢會係我將來的老公,因為我地都認定了對方。但時間太長了,我覺得我地的愛情變成感情,有時我會覺得佢煩,覺得我地好似唔係咁夾。

Zita,你覺得我地應唔應該繼續?


Dear 穎︰

當然應該繼續啦!

所有愛情都會淡化,你對他的感覺淡了亦自然不過。根本,你不會與他分手成功,你又無第三者衝擊,分來分去,都只會又走回一起。

如果我是你,我反而會用心去加強與他的激情,而這亦是你與他唯一的愛情出路。

你與任何一個男人一起多年後,都會變成類似的情況,實在避無可避。

當然,數年後你們再長大一點,事情可能又有另一個角度。但今日,真的未是分手時。

深雪覆