advertisement

Dear
Zita,

Hi! 我係第二次寫信俾你,上次係講我同一個男仔分左手,經過幾次又分又合,兩個月前我地復合了。但我對佢已經再沒有信心及安全感了,因為之前幾次都話係愛我,之後再問又話只想當朋友,常常會覺得「今次唔知會唔會又係假的」,雖然今次看來是認真的,對我好了細心了,每樣都俾(比)以往好,相處大家都開心了,

但是他對我再沒有sex的要求,以往一星期一次,現在,除了復合那天他有要求外,之後便再沒有了。他也沒有kiss我,沒有了當天的熱情,但也有攬我拖我。

不過我實在懷疑他對我好只為報答我對他的愛,亦懷疑他已經對我沒有love 的feeling,我都會想,他不要求sex,會否是因為他不想因為sex的責任而跟我一起?他會否其實不想認真當我的男友?我知我疑心一向大,又成日轉牛角尖,但我總認為有愛,自然有sex,所以我feel到好似有d問題,就正如當天他特(突)然不再跟我親熱,我便知道感情出現問題。

其實這一年來,他說不出我們分手,但也說不出我們是情侶(復合前),但在復合後,有次我地有小argue,我乘機問他我是否他的女友,他只叫我不要再問。於是我便問他既然不是認真,為何那晚要跟我親熱?為何又要給我誤會後再要我失望?他才說他是當我女友,只是他覺得自己對我不好才不敢答是男友。其實我覺得唔成理由,不過自己愛他,也接受了。之後他也承認我們是情侶。

請問你點睇我與他之感情?會否覺得無結果呢?又會否覺得他現在對我是補償呢?


牛仔之女Dear 牛仔之女︰

他會不會不再愛你?

如果我是你,我會由得事情自己發展,自自然然的,你就知道他最後的答案。

有些感情,在低潮過後自然滅亡。

失去一段不夠相愛的感情,並不可惜。當正面臨失去時會痛苦,但一天你回望你就知道,如果早點離開他,你只會更快樂。那失去他的切膚之痛,過了便會無事。

放輕心情,不要看得太沉重。感情自有它的命運。

深雪覆