advertisement

Dear
Zita︰

以前,我同男朋友的感情,唔係好好,好多時,一星期都可能見唔到一次。因為佢要shift,所以我放假的時候,佢陪唔到我,到佢有時間,佢又可能去做運動,或約了朋友。有一次,佢因為工作,突然消失了一星期,好似人間蒸發,我好擔心佢,我又想佢可能不再愛我。在這段時間,有一個朋友一直陪伴我。一星期過了,有一晚,我同朋友去街,突然收到男朋友的電話,我好開心,因為佢無發生意外。但我又嬲佢,點解失蹤了一星期。


當我聽完電話後知道一直陪我的朋友係鍾意我,佢後來追我。後來,我做了件錯事,就係一腳踏兩船,兩個都對我好好,本來的男朋友更改了他的壞習慣,為我做了好多好多,我好感動,因佢從未對我咁好。

係新年的時候,本來的男朋友發現了我有另一個,佢好好,佢無責怪我,佢等我離開新的男朋友,話重新開始。但最後我都無咁做,因為新的男朋友,對我實在太好,我唔想傷害佢。但係我未同本來的男朋友分手前,我都做了好多事傷害到佢。

本來我一直以為我己經解決了依個問題,因為幾個月無再同本來的男朋友來往,但最近佢生日,我都有送禮物俾佢,因為我覺得佢係我朋友。但當我知道佢識了另一個女仔,想追佢的時候,我又好唔開心。我知其實我一直未放低佢,之前我叫自己唔好想住佢。

在這一刻,我想同返佢一齊,因為我覺得佢較適合我,我之前傷了佢太多,我想補償,但我又會傷害到現任男朋友,佢想過同我結婚,我又唔係唔鍾意佢,我應該點做?我知我係好自私,但我唔想傷害到任何一個……

Thank you! Dear彤︰

我認為你甚麼也不用做。現在是你對之前的男朋友有心,但他呢?他都有意向其他女孩子打主意了,可能已放下了你。

如果,他也想與你重新開始,你才再打算吧,不如你向他暗示一下你的心意,他的反應就是下一步的指示。

我看,你與你的舊男友大概會各自發展居多。一切聽天尤命啦!

深雪覆