advertisement


深雪小姐:

朋友們都說我幸福,有一個緊張自己的男朋友。開始拍拖就開心,對我好好。日子耐?,我發覺好辛苦,好多時都限制我同異性朋友講?,又唔鍾意我同其他人出街wet。我唔係唔愛佢,不過,拍拖都可以有私人空間架嘛,佢就係唔明,真係激死我啦!

文文 上


文文:

你的男朋友不是不明白,只是他偏要控制你,要你乖乖聽話。國有國法,家有家規,兩個人拍拖亦有規矩要守。你自問如果是守到他的規矩,便繼續與他走下去。我亦相信,他這種人,是不會改的。

世事無完美,只看你還想不想要。想繼續要,只好忍受他的壞處

深雪覆