advertisement

秋高氣爽,唔少人都鍾意出去賞楓,近日就有英國媒體報導,台灣南投一座玻璃橋,四周都俾滿山嘅楓葉包圍,睇相已經好震撼,原來呢度係舊年先開幕嘅新景點,不過要企上呢條橋,都需要啲膽量…….(首先你要冇畏高)

呢條「坪瀨琉璃光之橋」,係一條高達10層樓高嘅玻璃吊橋,企上去可以可以俯瞰50公尺下方嘅河床,同信義山谷嘅秋葉美景,每次僅限15人通行,為咗睇靚景,首先要克服高度!

如果要去嘅話,就需要喺參觀日前2日至30日內上網提出申請,全票價格為台幣100元(約港幣$26),優惠票為台幣70元(約港幣$19),開放時間為週一至週五,上午8時至下午3時;例假日(含國定假日),上午8時至下午3時30分,每周三休園,咁平都真係幾抵睇!

(圖片取自網絡)