advertisement

講起張栢芝,大家可能會想起佢嘅美貌同拍過嘅電影,但唔知大家仲記唔記得佢曾經都係一個歌手,前日栢芝就喺社交網宣佈,今年年底會再度推出專輯。唔知戒咗煙嘅栢芝,歌聲會唔會唔同咗呢?

栢芝話:「如果時間來得及的話,這個年底之前,我希望可以出我的新專輯。公平一點,廣東話跟國語的都有,這個可能兩首香港的、兩首內地的,如果真的成功出了那個專輯,我在香港跟內地會辦一個,小型的專輯見面會。」栢芝相隔12年再出碟,今次公開向網民「收歌」,將「好歌」發送到其經理人的電郵,睇嚟栢芝好有決心要重返樂壇,各位粉絲準備好未?

大家仲記唔記得當年栢芝唱過幾多金曲?一齊嚟回顧下啦~

(圖片取自網絡)