advertisement


Dear Mae:

我由細至大都係一隻眼單眼皮一隻眼雙眼皮,不過無打算過去割返一隻雙眼皮。

我有幾個問題想問問你﹕

1. 單雙眼皮應該點化眼妝?因為會大細眼?好奇怪的。

2. 搽mascara 係咪一定要搽埋下面D細lashes?只係搽上面會唔會好怪?

3. 同上,如果畫eye line 只畫上眼線係咪會好怪?

4. 有無D natural 的方法可以整到隻單眼皮變雙眼皮?聽好多人講過臨睡前痴(黐)雙眼皮膠紙,痴(黐)住去睡覺,長期會有幫助,真的嗎?

Thank you!


Hi 兔

1. 要兩邊的眼皮看上來更加平衡,化妝是一個很好的掩眼法。在化眼妝前,可先在單眼皮位置貼上雙眼皮膠紙,做出人造雙眼皮,再塗上深色眼影,加深眼窩位置,令兩邊眼皮看起來更對稱。眼線亦是平衡單雙眼皮的好幫手,在單眼皮的一邊畫得粗一點以改善眼形,令單雙眼皮變得不明顯。

2. 上下眼睫毛都塗上睫毛液可令雙眼變大,但整體的妝容亦會濃一點,所以很多人都只會塗上眼睫毛,雙眼變得更加精神之餘,妝容亦不會過分濃艷,適合日常化妝。

3. 和塗睫毛液的理論相約,只畫上眼線當然沒有問題,不會顯得奇怪。

4. 最安全而又簡單的方法,是貼雙眼皮膠紙,可輕易塑造出理想眼形。


Mae
Von